Vyhledávání

Kontakt

Jóga pro každého
U studánky seděla, o.s.
Divadelní 16
737 01 Č. Těšín

+420 777 873 416

ustudankysedela@email.cz

Jóga

                                                                             

 

Když se řekne jóga, mnohým se vybaví spíše abstraktní pojem, který svou tajemností vzbuzuje dojem kouzelnictví, což v obezřetnějších budí podezření.
Když se řekne jóga, v těch zvědavějších se probudí touha po poznání, v některých snad příjemný a klidný pocit z toho, že ví.

Jóga stále bude překvapovat, stále bude zajímat a stejně tak bude stále zavrhována některými. A už jen to, že zůstává v podvědomí celé společnosti aktivně i pasivně po staletí, svědčí o tom, že její poslání a přínos je nadčasový. Tkví v tom, že jóga stále a již po tisíciletí přináší všem, kteří se s ní blíže seznámí pouze klady, které dokáží prakticky použít a využít. Specifickou vlastností indického ducha je věčnost. Oblíbenost jógy je minimálně dostatečným důkazem toho, že se díky indické filozofii zrodil nesmrtelný systém, ve kterém mnozí nacházejí nejen praktické využití, ale také způsob života.

 

Jóga se zrodila v Indii před více než 4 tisíci léty. V zemi, ze které pocházejí nejstarší nám známá svědectví o filozofujícím lidském duchu. Nejznámější zmínky o józe pochází z Bhagavadgíty, tzv. bible východu. Vedle Bhagavadgíty tvoří stěžejní texty jógy 194 súter, nesoucí po svém autorovi název
Pataňdžalího Jóga – sútry. Přestože světec Patandžalí není autorem  jógové moudrosti, vysoce logickým způsobem ji ohraničil do 4 knih.
Jóga pochází se ze sanskrtského slova „judž“, překládané jako splynutí. Toto splynutí je vlastním cílem jógy – splynutí našich já s absolutní podstatou bytí.

Pokud nebudeme sledovat filozofický rozměr jógy, spatříme jógu, coby vědu o činnosti lidského organismu. Jógové cvičení a asány, ovládnutí umění dýchání, koncentrace a očištění mysli, to vše dopomáhá k celkovému zlepšení zdravotního stavu a psychické pohody. Tělo je odrazem našich duší. Při praktikování jógy zdokonalujeme  naše  těla a dodáváme mu potřebnou vitalitu. Stejně tak procházíme jakousi "psychickou saunou". Očišťujeme svou mysl od neustálych myšlenek,  působením tělesných pozic na vnitřní orgány povzbuzujeme očistný proces těla a funkčnost orgánů. Harmonie duševního a fyzického zdraví se pak odráží  v posílení imunitního systému. A dostává -li se tělo do harmonie s naší psychikou, zvyšuje se odolnost organismu vůči  fyzickým i psychickým zátěžím.

Současný západní svět žije v kvapné době, která díky přemíře techniky usnadňuje mnohé, avšak komplikuje váš vztah k sobě samým. Ať už proto, že vysoká míra konzumu nám brání zastavit se v jeho koloběhu. Z takových a jiných příčin a zkušeností, které nás provázejí v osobním i pracovním životě v tempu doby, lidé snadno zapomínají na to nejdůležitější – na sebe.  Často se pak stává, že signály, které nám naše těla vysílají, jsou přehlíženy až končí vypuknutím nemoci. Nejběžnější léčbou je užívání léků, avšak tyto jen potlačí symptomy choroby, příčina onemocnění zůstává.

Jóga se pro své přínosy lidskému zdraví stala nástrojem moderní medicíny, doporučována mnohými lékaři. Spíše  však než lék první pomoci plní vysoce účinnou prevenci tělesného i psychického zdraví, přestože nejednou pomohla i v beznadějných případech. Je však třeba mít stále na paměti, že jóga není lékem první pomoci, je to nejpropracovanější systém, který díky léčebným účinkům pravidelného praktikování působí jako prevence a ochrana zdraví. Jógové praktiky si nekladly za cíl pozvednout fyzické a duševní zdraví, tato skutečnost je jen jedním z divotvorných projevů na cestě jogína ke splynutí.

Jóga a zdraví

Zdravý lidský organismus je stmelen ze tří funkčních úrovní – tělesné, psychické a sociální.
Nedostatečnost v některé z těchto úrovní způsobuje poruchy, nebo onemocnění v kterékoliv ostatní. Jóga nabízí řadu technik, které posilují zdravý vývoj jedince na všech zmíněných úrovních, čímž upevňuje jejich vzájemné propojení.

Součástí jógy jsou tělesná, dechová, koncentrační a meditační cvičení. Základem je však umění relaxace. Vyjmenovat léčebný přinos jógy a jejich technik by bylo příliš obsáhlé. Zmiňme alespoň léčebné přínosy relaxace, která je základem jógy. 
Relaxace se  v lékařství úspěšně využívá k  léčení afty, arthrozy, asthma, bolesti hlavy /tenzní i migrenózní/, k léčení bolestivých stavů různého původu, při syndromu vyhoření, depresi, diabetes, ekzémech, epilepsii, hypertenzi, pro posílení imunitního systému, po infarktu myokardu, nespavosti, koktavosti, menstruačních problémech, premenstruálních syndromech, při léčbě nádorových onemocněních / k zmírnění vedlejších účinků chemoterapie/,při léčbě prchlivých rodičů /jako prevence násilí vůči dětem/, při plicních onemocněních, bolesti páteře, při patologickém hráčství /jako součást léčby i prevence/. Při poruchách pozornosti a hyperaktivity u  dětí, jako prevence srdečních onemocněních, lupence, při  terapiích. Využívá se  jako prostředek ke zvyšování sebevědomí. Napomáhá léčit těhotenské problémy, stejně jako připravuje k porodu, napomáhá zvýšení produkce mateřského mléka. Rozvíjí tvořivost, léčí úzkostné stavy, závislosti na návykových látkách. Dokonce se využívá i v zubním lékařství k tlumení bolesti. 


Jak vidíte je toho mnoho, a to hovoříme pouze o relaxaci. Už pro ni samotnou však stojí za to se seznámit s jógou blíž.

Bude nám ctí vás provázet.